İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI - KARİYER FIRSATLARI

Çalışanlarımızın fark yaratan davranışları ve başarılı sonuçları doğrultusunda terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalışanlarımıza farklı kariyer fırsatları sunmaktayız.

Genel Başvuru

“Doğru işe doğru insan” felsefesi ile örtüşen bir işe alım süreci yürüterek hem aday hem de şirketimiz için uzun vadeli verimli ve etkin bir “kazan-kazan” ilişkisi oluşturmayı amaçlamaktayız. Aradığımız tüm pozisyonlar için gerekli ortak özellikler başarılı bir öğrenim geçmişi, iyi düzeyde yabancı dil bilgisi ve gelişmiş sosyal yetkinlikler olarak tanımlanabilir.

Kariyer.net üzerinden yapılan tüm başvurular, sadece BEST A.Ş. İnsan Kaynakları tarafından görüntülenir. Tüm başvurular gizlilik esasına uygun değerlendirilir. Mavi ve beyaz yaka tüm başvurular çevrimiçi olarak kabul edilir. Mavi yaka pozisyonlar için Metal işleri, elektrik-elektronik, makine vb. alanlarda başarılı bir meslek lisesi ve/veya meslek yüksekokulu mezunu adaylar ile boya ya da kaynak alanlarında mesleki tecrübe sahibi olan adaylar başvurabilirler. Beyaz yaka ve mavi yaka pozisyon açıklarını adaylarımız kariyer.net üzerinden takip edebilirler: 

Beyaz yaka pozisyon açıklarını adaylarımız kariyer.net üzerinden takip edebilirler:

Lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanaklarıyla, BEST A.Ş.’nin gelecekteki potansiyel insan kaynağını oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Bu Süreçte Beyaz Yaka Adayların Karşılaşabileceği Uygulamalar;

> İş istek Formu
> Ön mülakat Formu
> Yabancı Dil Testleri
> İngilizce Essay Yazımı
> Kişilik Envanteri
> İ.K. Mülakatı
> Teknik Mülakat
> Referans Kontrolü
> İş Teklifi
> Aday Bilgilendirme (Olumsuz geri dönüş)

Bu Süreçte Mavi Yaka Adayların Karşılaşabileceği Uygulamalar;

> Genel Kültür / Yetenek Testleri
> El Beceri Testleri
> Teknik Mülakat

Üniversite Stajları

Üniversite zorunlu staj başvuruları, Şubat – Mart ayları arasında alınmaktadır. Başvurular yalnızca ASB ve OSB fabrikamızdaki güvenliklerden yapılmaktadır. Online başvurular değerlendirmeye alınmaz. Staj başvurusunda bulunan adaylara, Nisan ayı sonunda kabul edilip edilmedikleri bilgisi verilmektedir. Staj tarihleri üniversitelere ve bölümlere göre değişiklik göstermekte ve stajı başlayan öğrencilere, stajlarının ilk haftalarında Şirketimiz tanıtılarak, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmektedir.

Ön Seçim Kriterlerimiz:

> Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün Şirket iş süreçleri ile ilgili olması,
> Departmanların stajyer kontenjanları

Staj sürecini başarıyla tamamlayan adayların staj defterleri onaylanır; staj sürecinde devamsızlığı olan veya verilen görevleri yerine getiremeyen stajyerlerin, stajları onaylanmaz.

Lise Stajları

Lise stajyerleri için başvuru süreci bulunmamaktadır. Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgili okulları yönlendirmesiyle belirlenmektedir. Stajlar eğitim & öğretim dönemi olan Eylül-Haziran ayları içinde gerçekleştirilmektedir.

> İnsan Kaynakları Departmanı, Şirket genelinde her yılın Nisan ayında Lise Stajyeri Talep Formu ile bölümlerin öğrenci sayısı, meslek alanı, staj günü taleplerini belirlemektedir.
> Form sonucunda belirlenen stajyer ihtiyacı, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından doldurulan ihtiyaç tespit formu ile birlikte Mayıs ayı içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve ilgili okul müdürlüklerine bildirilmektedir.
> Staj yapması kesinleşen öğrencilerin meslek eğitim sözleşmeleri, ilgili okullardan eğitim-öğretim yılı başlangıç haftası içinde İnsan Kaynakları Departmanı'na ulaştırılarak staj süreci başlatılmaktadır.
> Stajın ilk haftasında öğrencilere Şirketimiz tanıtılarak, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmektedir.

Oryantasyon

İşe yeni başlayan tüm çalışanlara şirkete uyumunun kolaylaştırılması ve en kısa zamanda kurum kültürünün ve değerlerinin paylaşılması amacıyla ilk günden itibaren uyum süreci uygulanmakta olup bölüm ziyaret ve tanışmaları birinci ayın sonunda bir programla organize edilmektedir. İşe yeni başlayan tüm çalışanlar için, bağlı olduğu bölüm yöneticisi tarafından bölümden iki çalışan mentör olarak atanır. Mentörler atandıkları tarihten itibaren iki ay boyunca yeni çalışanı gözlemlemek ve çalışanın uyumunu kolaylaştırmak için yardımcı olmakla yükümlüdür.Oryantasyon programında;

> Çalışanlara şirket ile ilgili ayrıntılı bilgi verilerek organizasyon yapısını aktarmak,
> Çalışanı yöneticileri, çalışma arkadaşları ve diğer departmanlar ile tanıştırmak,
> Departman iş süreçlerini / akışlarını detaylı olarak anlatmak,
> BEST A.Ş. İnsan kaynakları uygulamaları hakkında detaylı bilgi vermek,
> Öğrenme süresini kısaltmak ve çalışanın hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

İşe yeni başlayan mavi yaka çalışanlara ise yöneticisinin belirlediği bölüm çalışanı tarafından “İş Başı Eğitimi” verilmektedir. Mentör sistemimiz mavi yaka çalışanlarımızda da uygulanmaktadır.

Açık pozisyonları görmek için buraya tıklayınız.