BEST Trafo - Kalite / Çevre
Best Transformers LogoBEST Transformatör A.Ş. - Enerji Projelerindeki Çözüm Ortağınız


Kalite / Çevre

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası için Tıklayınız.

Kalite

Günümüzde  işletmeler, uluslararası  düzeyde rekabet avantajı kazanmak için toplam kalite olgusunun en önemli unsur olduğunu kavramıştır. BEST A.Ş., mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak,  ekonomik ve kaliteli ürün üretmek ilkesi doğrultusunda kuruluş performansını iyileştirmek için;

 • Kalite bilincini yerleştirmek,   
 • Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerde sağlıklı bir iletişim ve geniş bir izleme olanağı sağlamak,
 • Tecrübelerimizi paydaşlarımızla paylaşarak topluma katma değer sağlamak,
 • Sürekli gelişmeye açık, dinamik bir  Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek
 • Kalite açısından öncülüğüyle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışır.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST)      
TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

Çevre

BEST A.Ş. olarak çocuklarımıza miras bırakacağımız bu dünyayı kirletmemek için üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işletmemizde çıkan tehlikeli atıklar ve ambalaj atıkları, çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmakta, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla taşınmakta ve bertaraf edilmektedir. İşletmemiz içinde geri dönüşebilir atıklar kaynağında ayrıştırılmaktadır.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.  
TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

BEST A.Ş.; müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve etki alanı içindeki herkese, tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin en aza indirildiği bir iş ortamında huzurlu bir biçimde yaşayabilme imkânını sunmak için çabalamaktadır.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulması,
 • Güvenli davranışı temel alan iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması,
 • Kaza risklerinin değerlendirilip düzeltici ve önleyici tedbirler alınması,
 • Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızın eğitilmesi, sürekli bilgilendirilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği sonuçlarımızın performans kriterimiz olarak gözden geçirilmesi,
 • Sürekli iyileşmeye yönelik uygulamalar yapılması,

yönünde faaliyetlerini Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için çalışmaktadır.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.  
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

Test Laboratuvarı Akreditasyonu

BEST A.Ş. olarak amacımız, müşterilerimize tam, doğru, tarafsız ve tekrarlanabilir test prosesi sunmaktır. BEST Test laboratuarları TÜRKAK tarafından onaylanmıştır. Bu akreditasyon ile test laboratuarlarımız,  bağımsız laboratuar olarak BEST dışındaki kuruluşlara da hizmet verebilme statüsünü kazanmıştır.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.  
TS EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratuar Akreditasyon sertifikasına sahiptir